ERTUĞRUL OCAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Ertuğrul Ocakları Derneği” dir. Derneğin merkezi Gaziantep’dir.

Dernek, Yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Derneğin Rengi Mavi – Beyaz’dır. Dernek logosunda; Bir Adam, adamın omuzunda bir Hilal bulunmaktadır. Adam bu ülkede bulunan her bir bireyi temsil etmekte olup, omuzunda sırtladığı Hilal ise derneğimizin amaçlarında bulunan faaliyetlerini temsil etmektedir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, ilgili kamu ve kuruluşlardan izin almak koşuluyla;

Ertuğrul Ocakları Derneği gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında; Din, Dil, Irk, Mezhep ayırt etmeden, nerede bir insanlık dramı varsa ona sessiz kalmadan her türlü insani yardım faaliyetlerini gerçekleştirmek, Dayanışma ruhumuzu, mütevazi duruşumuzu, birlik beraberlik şuurumuzu göstermek ve topluma yararlı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek, ilgili kamu ve kuruluşlardan izin almak koşuluyla;

1- Tüm sportif faaliyetlere (Atletizm, Atıcılık, At Yarışları, Aikido, Avcılık, Amerikan Güreşi, Amerikan Futbolu, Ayak Voleybolu, Basketbol, Badminton, Bedensel Engelliler Sporları, Buz Pateni, Beyzbol, Bilardo, Bisiklet, Binicilik, Boks, Bowling, Bungee Jumping, Buz Hokeyi, Bocce–Petank, Çim Hokeyi, Curling, Dağcılık, Dalgıçlık, Dart, Eskrim, Fitness, Futsal, Futbol, Golf, Güreş, Hapkido, Hentbol, Jimnastik, Judo, Karate, Kayak, Kaykay, Kick Boks, Koşu, Kriket, Kürek, Lakros, Maraton, Masa Tenisi, Motor Sporları, Okçuluk, Oryantiring, Paddle Boarding, Paintball, Paraşüt, Parkour, Paten, Pilates, Rugby, Rafting, Satranç, Snowboard, Sokak Kızağı, Step–Aerobik, Sörf, Su Topu, Taekwondo(Tekvando), Tenis, Triatlon, Su Kayağı, Voleybol, Wushu, Yağlı Güreş, Yelken, Yüzme, Halter) katılmak üzere, okullar açmak, klüp kurmak, turnuvalar düzenlemek ya da organizasyonlara katılmak, bunun için gerekli kurum ya da kuruluşlara müracaatını yapmak,

2- Gençliği sağlıklı ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek, ar-ge çalışmaları yapmak, yapılan ar-ge çalışmalarına katkı sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, Ülkemize yararlı gençler haline yetiştirmek, Ülkemiz toplumuna kurum ve kuruluşlarına katkıda bulunmak,

3- Dağ, doğa ve meydana gelecek her türlü vaka koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında; deprem, sel gibi doğal afetlerde, kaçırılma, kaybolma vakalarında ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama-kurtarma çalışması yaparak kazazedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek için seminer ve dersler vermek, arama – kurtarma üzerine faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hareket etmek, gerekli ekip ve ekipmanları temin etmek,

4- Sportif faaliyetleri yapmak için okullar açmak, kulüp kurmak, turnuvalar düzenlemek ya da turnuvalara katılmak, bunun için gerekli kurum ya da kuruluşlara müracaatını yapmak,

5- Faaliyetlerin içinde bulunan üye ve sporcular için gerekli dersleri vermek, sertifika ya da belgeyi hak kazanan kişilere evrakları resmi kurum ya da kuruluşlardan temin etmek,

6- Üyeleri ve sporcuları için branşlara göre takımlar kurmak, çeşitli spor dallarında profesyonel ve amatör spor şubeleri kurmak,

7- Sportif faaliyet alanına giren her çeşit spor organizasyonları düzenlemek, organizasyonlara katılmak, gerektiğinde organizasyonlara yabancı sporcuların da katılmalarını sağlamak,

8- Sporcuların yurtiçi ve yurtdışındaki amatör ve profesyonel yarışmalara katılmalarını sağlamak, üyeleri ve sporcular için eğitici ve öğretici yayınlar düzenlemek, spor konusundaki görgü ve bilgilerini artırma yolunda girişimlerde bulunmak,

9- Geleceğimizin teminatı olan gençler ve çocukların topluma daha faydalı bireyler olmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için kişisel gelişimine yönelik kurslar ve okullar açmak, organizasyonlar düzenlemek, organizasyonlara katılmak,

10- Kötü alışkanlıklara maruz kalmış kişiler ve çocuklar için gereken her türlü müdahaleyi yapmak, farkındalık girişiminde bulunmak, onların topluma kazandırılması için gereken her şeyi yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarından destek almak, ortak hareket etmek,

11- Yetişkin bireylerin topluma daha faydalı bireyler olmaları, kişisel becerilerini arttırmak için kurslar ve okullar açmak,

12- Engellilerin toplumda diğer insanlar gibi eşitlik kazanması için haklarını savunmak, onlar için gerekli bütün adımları atmak, gerekli her türlü dersler vermek, toplumsal farkındalığa yönelik çağrılarda bulunmak, faaliyet etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek, organizasyonlara katılmak, onlar için gerekli projeler düzenlemek,

13- Yaşlılara, kimsesiz erkek ya da kadınlara karşı ilgi ve duyarlılığı arttırmak amacıyla; yaşlıların ve kimsesizlerin toplum içerisindekini konumu ve toplum için önemi, sorunları, ihtiyaçları, beklentileri ve sağlığı ile ilgili konularda çalışmalar yapmak, durumlarını ve geleceklerini güvence altına alarak sorunlarını derneğin kurduğu ve ya kuracağı huzurevlerinde ya da kendi evlerinde yönetim, denetim ve gözetim altında çözümlemek, onlar için gerekli projeler düzenlemek,

14- Üyeler arasında sosyal, kültürel etkinlikler, organizasyonlar yapmak, organizasyonlara katılmak,

14- Üyeler arasında sosyal, kültürel etkinlikler, organizasyonlar yapmak, organizasyonlara katılmak, 15- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

16- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

17- Faaliyetlerini gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

18- Faaliyetlerini gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

19- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

20- Faaliyetlerini gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

21- Üyelerin istirahatini temin etmek, bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak için lokal, okuma ve oyun salonu, kitaplık, huzur dinlenme evi, öğrenci yurdu, yazlık, kışlık dinlenme yerleri açmak,

22- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

23- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

24- Faaliyetlerini gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

25- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki kurum, kuruluşlarlara ve derneklerle ortak çalışmalar yapmak için kayıt yapmak veya yardımlaşmak,

26- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

27- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

28- Gerekli görülen yerlerde Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir. Yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu veya temsilcilikler açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir.

29- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

30- Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

31- Dünya’nın her yerinde zulüm gören, barışa hasret kalan ve barışı özlemle bekleyenlerin haykırışlarına kulak vererek, daha fazla insanın zarar görmesini engellemek üzere hiç zaman kaybetmeden onların sesini dünyaya duyurmak,

32- Gerçek birer gönül adamı olmak ve gönüller yapmak için bağırarak-yıkarak gönül savunucu olmamak,

33- Geleceği huzurlu yaşamak için geçmişin huzurunu ve huzur unsurlarını bilmek, bulmak, yaşatmak ve öğreterek yaşatmasını sağlamak,

34- Faaliyetler ışığında gönül yapacak adamları yetiştirmek. Bu yetiştirdiği gönül adamlarına verilecek dersler ve öğütler şöyledir.

• Yalan söylememek, insanları kandırmamak ve doğru konuşmak

• Sabırlı ve dayanıklı olmak

• Büyüklerine saygılı olmak, onlardan önce söze başlamamak

• Dünya malına tamah etmeden kanaatkar olmak

• Ölçü ve terazisinde doğru konuşmak

• Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini bilmek, hiddetli iken yumuşak davranmasını bilmek

• Kendisi muhtaç iken bile başkasına verecek kadar cömert olmak

• Din, mezhep ve ırk ayrılığı gözetmeden bütün insanlara duyarlı olmak, her insana eşit yaklaşmak

• Üretmek ekmeğini ve suyunu israf etmemek

• Tevazusunu ön planda tutmak, asla kibirli olmamak

• İnsanlık dramlarına sessiz kalmaması konularında gerekli dersleri vermek.

35- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, eğitim, spor, yardım, sağlık ve kültürel alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için.

Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerektir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

4- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarıl

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu,