Hakkımızda

‘’ Ertuğrul Ocakları Derneği (E.S.S.A) ’’; Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın hangi yerinde olursa olsun sıkıntıya düşmüş, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 2016 yılından bu yana çalışmaktayız. Ayrıca kutuplaşan toplumumuzu hiçbir ayırdım etmeden başta gençler olmak üzere bir araya getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Gönüllü faaliyetlerle başlayan, daha sonra 2017 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar kısa sürede yardım faaliyetlerimizle 550.000 kişiye yetişmeyi sağladık. Türkiye’den sonra Suriye’ye yetişip oradaki mazlumlara Hayat Elimizi götürdük. Yakın zamanda bu azim ve gayretimizi daha da çok arttırıp, tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü oluşturmayı hedefliyoruz.

ESSA Ertuğrul Ocakları misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre;

• Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde

• Yurt içinde ve Yurtdışında yoksul olan kişilere, faaliyet yürütmektedir.

Misyonumuz

• Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.

• İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.

• Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.

• İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.

• Kutuplaşan toplumlarda birlik bütünlüğü sağlamak.

Misyonumuz

• Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.

• Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.

• Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.

• Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.

• Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.

• Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.

• Birlik bütünlük içerisinde kavganın ve savaşın olmadığı bir toplum yaratmak.

Misyonumuz

• Öncü olmak. • Sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak.

• Toplumlar arasında köprü olmak.

• Hakem olmak.

• Mazlumun sesi olmak.

• Sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak.

• Emaneti en uygun şekilde kullanmak.

• Şeffaf olmak.

• Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak.

• Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek.